February 7, 2023

Circle Economy supports the recently established Club of Circular Entrepreneurs (Netherlands)

To accelerate the transition to a circular economy through collaboration and knowledge sharing, 20 pioneering circular companies in the Netherlands, including Swapfiets, Fairphone and Reflower, have joined forces under the name of the Club of Circular Entrepreneurs. The group is supported by 10 partners, among which are Circle Economy, ABN AMRO and CircularX. During the Dutch Week of the Circular Economy, the Club opens an exhibition to showcase circular products, services and innovations. 

Read the full press release below (in Dutch)

Amsterdam, 6 februari 2023 – Uit het recent gepubliceerde Circularity Gap Report blijkt dat wereldwijd het aandeel van hergebruikte materialen en grondstoffen in onze economie in vijf jaar is gedaald. Vanuit de overtuiging om met samenwerking en kennisdeling transities te versnellen, hebben 20 pionierende circulaire bedrijven de krachten gebundeld onder de naam de Club van Circulaire Ondernemers. Vooruitstrevende ondernemingen als Swapfiets, Fairphone, Reflower en Pieter Pot voegen zich bij de club. Vandaag, bij aanvang van de Week van de Circulaire Economie, opent het collectief een pop-up expositie in CIRCL op de Zuidas om circulaire producten, diensten en innovaties in de spotlight te zetten en een concreter actieplan te ontketenen. Sinds 2022 komt de groep van 20 circulaire koplopers bij elkaar. Tijdens kwartaalmeetings delen ze kennis, learnings en houden ze elkaar scherp op landelijke langetermijndoelstellingen. 

Met het oog op de plannen vanuit de overheid om de economie te transformeren naar een duurzame, volledige circulaire economie in 2050 streeft de club naar een aanscherping van doelen en acties met een impuls voor circulair ondernemen als gevolg. De routekaart vanuit de Rijksoverheid is nu te onduidelijk en weinig stimulerend voor circulaire ondernemers. Een circulaire economie, waarin duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en grondstoffen worden hergebruikt, komt alleen binnen handbereik met meer positieve financiële prikkels, een gelijk speelveld, transparantie en gedragsverandering.

De groep circulaire bedrijven in Nederland is nog groeiende en door samen op te trekken wil de club een krachtig geluid laten horen en versnelling van de transitie aanjagen. De groep bedrijven vinden ook wederhoor en worden gesteund door 10 partners, zoals Circle Economy, ABN AMRO en CircularX. Richard Burger, medeoprichter en Sustainability Director van Swapfiets: “Op vele fronten zien we dat de lineaire economie onhoudbaar is, en niet in lijn met een duurzame toekomst. Om de klimaatdoelen van 2050 te behalen moet het nodige veranderen. Als Club van Circulaire Ondernemers roepen we daarom op om van circulair ondernemen de status quo te maken, opschaalmogelijkheden te creëren voor bestaande ondernemers, wetgeving hierop aan te passen en disruptief te kiezen voor blijvende systeemverandering met positieve financiële prikkels. Samen laten we zien dat de oplossingen er al zijn, maar de drempels moeten lager om meer doeners te stimuleren tot circulair ondernemen.”

Expositie tijdens Week van de Circulaire Economie

6 februari t/m 11 februari staat in het teken van de Week van de Circulaire Economie waarbij ondernemers, netwerkorganisaties, kennispartners en overheidsinstellingen kennis en kunde delen om circulair ondernemerschap van de grond te tillen.“Circulair ondernemen floreert nog niet, terwijl Nederland wel daartoe in staat is en een groot deel van de oplossingen zelfs al bestaan. Daarom laten we met onze pop-up expositie zien dat er al een hoop doeners zijn die werken aan systeemverandering. De tijd van netwerken en onderzoeken is voorbij en daarom leggen we de focus op de bedrijven. Wij zijn de doeners en weten wat er nodig is om circulair ondernemen te stimuleren”, aldus Ellyne Bierman, oprichter van Reflower. 

De pop-up tentoonstelling van Nederlandse circulaire producten, diensten en innovaties vanuit de Club van Circulaire Ondernemers is van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari tussen 09:00 uur en 17:00 uur voor iedereen toegankelijk en gratis te bezoeken in CIRCL te Amsterdam.

Over Club van Circulaire Ondernemers

Sinds 2022 hebben 20 circulaire bedrijven de krachten gebundeld om samen op te trekken in de transitie naar de Nederlandse circulaire economie in 2050. Tijdens kwartaalmeetings komt de groep bij elkaar om kennis te delen, learnings uit te wisselen en een versnelling van de transitie aan te jagen. De club bestaat uit 20 bedrijven: Swapfiets, Fairphone, Repeat Audio, Reflower, CIRCLE CLOSET, BIYU, Pieter Pot, Chainable, Tiny Library, NORNORM, Moyee Coffee, Speeltegoed, Homie, MUD Jeans, Roetz Bikes, Aectual, Still, Firmhouse, Buurman Utrecht en Kairos Furniture. En wordt gesteund door 10 partners die nauw verbonden zijn met een circulair ecosysteem: Copper8, Impact Hub, Circular Finance Lab, Circle Economy, CircularX, Dutch Academic Network for CE, Circo, Change Inc., Blyde Benelux en Innoboost.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Circle Economy newsletterS

Subscribe to our newsletter
Thank you for signing up!

To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.
Oops! Something went wrong while submitting the form.